Đăng ký tài khoản - Bước 1 trên 4

Khai báo thông tin cá nhân

Địa chỉ email của bạn.
Tên đăng nhập công ty. Ít nhất 2 ký tự, chỉ bao gồm chữ cái Latin và chữ số.
Ít nhất 6 ký tự.
Nhập lại mật khẩu của bạn.

Khai báo thông tin doanh nghiệp

Ví dụ: Công ty Alpha
Số điện thoại liên hệ
Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương
Số nhà, đường phố
Mã số thuế doanh nghiệp (không bắt buộc)

Khai báo thông tin sử dụng

Dành cho người bán hàng trực tuyến, chủ shop online

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng

Dành cho cửa hàng quy mô nhỏ

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý bán hàng

Dành cho cửa hàng quy mô vừa, doanh nghiệp quy mô nhỏ

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý tài chính - công nợ

Dành cho doanh nghiệp quy mô vừa

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý sản xuất / chế biến
 • Quản lý bán hàng / dịch vụ
 • Quản lý tài chính - công nợ
 • Báo cáo tài chính & kê khai thuế

Xác nhận thông tin

Thông tin cá nhân

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin sử dụng

Chat với maimai.vn
Chat với maimai.vn
 • Chào bạn, chúng tôi đang sẵn lòng lắng nghe!