Bảng giá sử dụng dịch vụ

Shop online Quản lý hàng hóa

MIỄN PHÍ! -

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 •  
 •  
 •  
 •  

Cửa hàng nhỏ Quản lý kinh doanh

1.000.000 01 Năm Sử Dụng

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý bán hàng
 •  
 •  

Cửa hàng chuyên nghiệp Quản lý tổng thể (đơn giản)

2.000.000 01 Năm Sử Dụng

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý tài chính - công nợ
 • Dịch vụ kế toán (tùy chọn) *

Doanh nghiệp Quản lý tổng thể (chuyên nghiệp)

4.000.000 01 Năm Sử Dụng

 • Quản lý hàng hóa
 • Website bán hàng
 • Quản lý kho
 • Quản lý sản xuất / chế biến
 • Quản lý bán hàng / dịch vụ
 • Quản lý tài chính - công nợ
 • Báo cáo tài chính & kê khai thuế
 • Dịch vụ kế toán (tùy chọn) *

* Tặng 03 tháng nếu giới thiệu thêm 01 khách hàng sử dụng maimai.vn

* Tặng 06 tháng nếu đăng ký sử dụng từ 02 năm trở lên

* MIỄN PHÍ sử dụng từ năm thứ 04 trở đi!

Chat với maimai.vn
Chat với maimai.vn
 • Chào bạn, chúng tôi đang sẵn lòng lắng nghe!