Tầm nhìn và sứ mệnh

Maimai.vn cam kết cung cấp giải pháp giúp các doanh nghiệp:

  • Tăng cường hiệu quả trong hoạt động và quản lý.
  • Tăng trưởng lợi nhuận và tiết giảm chi phí.
  • Tăng cường kết nối thông tin giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp, doanh nghiệp – khách hàng, doanh nghiệp – nhà cung cấp và trong nội bộ doanh nghệp.

Maimai.vn luôn luôn nỗ lực:

  • Cung cấp dịch vụ thân thiện tới khách hàng.
  • Cung cấp giải pháp chất lượng cao với giá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng.
  • Đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp thông qua việc cung cấp dịch vụ của mình.
  • Làm việc chăm chỉ để mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân viên và các cổ đông.

Mục tiêu của chúng tôi là trong 5 năm, trở thành công ty cung cấp dịch vụ doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu VN.

Trong 10 năm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Góp phần thay đổi cái nhìn về các sản phẩm “made in Vietnam”.

Chat với maimai.vn
Chat với maimai.vn
  • Chào bạn, chúng tôi đang sẵn lòng lắng nghe!