Câu chuyện maimai.vn

Maimai.vn là nhà cung cấp dịch vụ quản lý doanh nghiệp hàng đầu trên nền tảng điện toán đám mây. Các giải pháp dựa trên nền tảng di động và điện toán đám mây của chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý, kết nối với nhau và với khách hàng, đối tác theo một phương cách hoàn toàn mới.

Được bắt đầu phát triển vào năm 2006, từ một ứng dụng quản lý dành cho doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, maimai.vn đã kết hợp được tính chuyên nghiệp trong mô hình quản lý nước ngoài cũng như sự mềm dẻo cần có khi áp dụng trong môi trường con người Việt Nam. Sau 4 năm liên tục hoàn thiện và phát triển trong môi trường đòi hỏi cao, với tinh thần luôn đổi mới, năm 2010, maimai.vn ứng dụng thành công công nghệ điện toán đám mây, đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng về chi phí cũng như khả năng triển khai.

Năm 2012, maimai.vn chính thức đặt chân lên thị trường Việt Nam, mong muốn đem đến cho các doanh nghiệp trong nước giải pháp quản lý chuyên nghiệp, linh hoạt, dễ sử dụng với chi phí hợp lý.

Chat với maimai.vn
Chat với maimai.vn
  • Chào bạn, chúng tôi đang sẵn lòng lắng nghe!