Cam kết

Với khách hàng sử dụng dịch vụ, maimai.vn cam kết

  • Cung cấp cơ chế bảo mật cao giúp chống lại sự xâm nhập của bên thứ ba.
  • Dữ liệu luôn sẵn sàng cho khách hàng truy nhập ở bất kỳ đâu.
  • Dữ liệu luôn sẵn sàng cho khách hàng tải về máy và phục hồi lại.
  • Thường xuyên sao lưu dữ liệu phòng trường hợp hệ thống bị lỗi.

Với khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ, maimai.vn cam kết

  • Trả lại toàn bộ dữ liệu các dữ liệu đã sử dụng trước đó cho khách hàng nếu được yêu cầu.
  • Xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu đã có trên hệ thống.

Khi dịch vụ gặp sự cố, maimai.vn cam kết

  • Hỗ trợ khách hàng khôi phục lại dữ liệu hoạt động trong thời gian nhanh nhất.
  • Bồi thường theo thỏa thuận nếu xảy ra thiệt hại cho khách hàng.

Chat với maimai.vn
Chat với maimai.vn
  • Chào bạn, chúng tôi đang sẵn lòng lắng nghe!